Monday, June 25, 2007

Lisää palkkaa!

Millaista korvausta vastaan suostuisit pelastamaan ihmisiä palavasta rakennuksesta, korjaamaan humaltuneet juhlijat putkaan tai hoitamaan kuolemaisillaan olevaa potilasta? Tällä hetkellä näistä töistä maksetaan liian vähän.

Tuomo Björksten kirjoitti aiheesta viime sunnuntaina (AL 17.6). Hänen mukaansa sairaanhoitajan peruspalkka on koko Suomessa 1890 euroa. Vastaavasti palomiehen peruspalkka, joka vaihtelee alueittain, on Pirkanmaalla 1480 euroa ja poliisin noin 1600 euroa. Björksten toteaa, että hoitajan peruspalkka on suurempi kuin palomiehillä tai poliisilla, mutta lisien jälkeen käteen jää vähemmän kuin miesvaltaisilla aloilla.

Kun palkoista lasketaan verot pois, voidaan todeta, että nämä arjen sankarit eivät todellakaan käy töissä rahan takia. Elämiseen tarvitsee kuitenkin rahaa. Juoksevia menoja on niin sairaanhoitajalla kuin poliisillakin. Joskus olisi varmasti mukava käydä myös lomalla: varsinkin kun työ on hyvin vaativaa ja rankkaa.

Ennen viime eduskuntavaaleja erityisesti kokoomuslaiset poliitikot vaativat hoitajille suurta palkankorotusta. Puhuttiin jopa 500 euron lisäyksestä kuukausipalkkaan. Varsin moni hoitaja otti tämän lupauksena ja äänesti kokoomusta. Nyt uusi hallitus on toiminut useamman kuukauden ajan ja suunnitelmat palkankorotuksista ovat vastatuulessa. Vetoaminen palkkamalttiin ja talouden ylikuumenemiseen on mautonta. Varsin paljon oudoksuttaa se, että suurituloisten palkankorotuksia ei nähdä samalla tavalla taloutta ylikuumentavana seikkana. Kysymys on priorisoinnista. Siitä, missä arvossa haluamme pitää yhteiskuntamme kantavia voimavaroja.

Poliisien ja palomiesten palkkasopimukset katkeavat ensi syksynä ja paineet korotuksiin ovat kovat. Lakkouhka on kuitenkin edellä mainittuja suurempi terveydenhuolto-alalla. Esimerkiksi lähihoitajat ovat vielä pahemmassa palkkakuopassa kuin sairaanhoitajat. Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehy on hoitanut aikaisemmat palkkaneuvottelut surkeasti, erityisesti jos neuvottelukierrosta vertaa Lääkäriliiton saavutuksiin. Tällä kertaa ei kannatta tyytyä almuihin. Herätys Tehy! Menkää lakkoon, jos muu ei auta.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 25.6.2007.


4 comments:

Anonymous said...

Sairaanhoitaja, keskiansio (lisätkin mukana) on noin 2500, ensihoitajan 2700. "Heikostipalkattu" luokanopettaja: keskiansio 2900 euroa.

Ihan oikeasti - pelkkää kutsumusta?

Pekka said...

Kiitos kommentista!

Voitko kertoa, mistä lähteestä tietosi ovat? Kokemukseni mukaan tuttuni, jotka ovat mainitsemillasi aloilla eivät tienaa ko. summia.

Luokanopettajan palkkaukseen vaikuttaa vahvasti, millainen erikoistuminen opettajalla on ja millä luokalla hän työskentelee. Erikoistuneet sairaanhoitajat saavat muita enemmän palkkaa, mutta heidän työtehtävänsä ovat myös sitä mukaa vaativammat. Ensihoitajan työ taas on niin rankkaa, että sydämestäni toivon kertomasi keskiansion pitävän paikkaansa.

Mielestäni tässä asiassa palkan suurutta tärkeämpi asia, joskin lehden mielipidepalstalla vaikeammin analysoitavissa oleva asia, on eri alojen rakenteisiin perustuva arvostus. Yleensä korkea koulutus ja rahalla mitattu tuottavuus määrittelevät ansion, joka heijastaa alan yhteiskunnallista arvostusta. Toisin sanoen se, että lähihoitajalle maksetaan vähän tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ei arvosta lähihoitajia kovin paljoa tai että heidän työtään ei nähdä rahallisesti kovin tuottavana. Tällainen ajatus on luonnollisesti varsin ongelmallinen, sillä työn tuottavuus ei ole aina suoraan mitattavissa rahassa.

Anonymous said...

OAJ:n sivuilta löytyvän uuden opetusalan työsopimuksen mukaan pätevän opettajan peruspalkka perusopetuksessa on n. 2200 eur.

Pekka said...

Tosiaan opettajan peruspalkka on tuo. Nettopalkka ei kyllä silloin ole kovin suuri.