Friday, July 07, 2006

SONK:n on vastustettava rasismia aktiivisesti

Rasismi ja ulkomaalais- vastaisuus on maailman- laajuisesti kasvussa. Iso- Britannia tarjoaa tästä häkellyttävän esimerkin: 1970- luvulla Lontooseen Jamaikasta muuttaneet ihmiset olivat vuosikymmeniä syrjinnän kohteena, mutta nyt kun heidän asemansa on jossain määrin parantunut he ovat vastaavasti alkaneet suhtautua rasistisesti Lähi-idästä muuttaneisiin. Näin rasismi siirtyy perintönä etnisestä ryhmästä toiseen.

Rasismi on jo sanana niitä asioita, joita tuskin kukaan, edes "muukalaisvastaiset" ihmiset, viitsii julkisesti kannattaa. Äärioikeistolaiset populistiset puolueet yleensä puhuvat mielellään elintasopakolaisista tai loisista, mutta samassa lauseessa he kiistävät olevansa rasisteja.

Näyttäisi siltä, että rasismin vastaisuus on yhteiskunnassamme yleinen normi, kun taas rasismi on jonkinlainen piilotrendi. ”En mä mikään rasisti ole, mutta…” –tyyppisillä lauseilla puolustellaan omaa suvaitsevaisuuttaan, kun kritisoidaan jotakin rotuun perustuvin väittein. Näin ollen meillä voi olla näennäisesti hyvinkin paljon tilastoituja rasismin vastustajia, jotka ovat toisesta näkökulmasta katsottuna varsin ahdasmielisiä.

Nykyisellä ikärakenteella ja huoltosuhteella maamme tulevaisuusskenaario on koruton, mikäli muutosta ei saada. Toisin sanoen Suomi tarvitsee maahanmuuttajia yhtä paljon kuin jääkiekkojoukkue maalivahtia. Työvoiman lisäksi maahanmuuttajista saatava hyöty on monitahoinen: erilaiset kulttuuripohjat tuottavat uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia, jotka elävöittävät joskus kansalliselle tasolle jämähtäneitä Suomi-visioita. Tulevaisuuden Suomi tulee olemaan kansainvälisempi ja monikulttuurisempi: halusimme sitä tai emme. Muutokseen pitäisi kuitenkin varautua nyt, eikä vasta huomenna.

Rasismin taustoja pitää ymmärtää, jotta sitä voisi vastustaa tehokkaasti. Maahanmuuttajapolitiikka on ymmärrettävästi hankala pala monelle suomalaiselle työttömälle - miksi tänne otetaan työntekijöitä ulkomailta kun ei ole tekemistä omillekaan. Vastaavasti monilla maahan muuttaneilla on vaikeuksia sopeutua Suomeen ja jotkut etniset ryhmät ovat olleet julkisuudessa esillä rikoksista enemmän kuin toiset. Kumpiakin pitäisi ymmärtää: niitä jotka vastustavat ulkomaalaista työvoimaa oman ollessa uhattuna ja niitä tänne muuttaneita, jotka eivät ole löytäneet töitä ja ovat ehkä tästä johtuen sortuneet rikoksiin. Johtava ajatus ja arvo on se, että kukaan ei ole enemmän tai vähemmän arvokas riippuen kulttuurista, kielestä, sukupuolesta, iästä tai ihonväristä. Viisas politiikka kiertää esitetyt karikot ja onnistuu ratkaisemaan eri puolten ongelmat yhteistyössä kaikkien kanssa. Kysymys ei ole pelkästään arvoista ja asenteista, vaan myös siitä, että ihmisillä on töitä ja leipää pöydässä.

Rasismista on puhuttava. Ei tietenkään riitä, että siitä pelkästään puhutaan, vaan on myös toimittava sen kitkemiseksi. SONK:n on otettava rasismiin selkeästi kantaa, vaikka asia saattaa kuulostaa itsestään selvältä, niin poliittisena toimijana SONK:n on tunnettava vastuunsa ja näytettävä ihmisille, että emme hyväksy ulkomaalaisvastaisuutta missään muodossa. En ole nähnyt pitkään aikaan toimivaa rasismin vastaista kampanjaa. Toivon ja uskon, että voimme saada tässä asiassa paljon aikaiseksi.


Keskustelua aiheesta Mikael Hiltusen blogissa:

http://mikaelhiltunen.blogspot.com/

4 comments:

Esa Suominen said...

Aiheesta käynnissä huomattavan laaja keskustelu myös:
http://esasuominen.blogspot.com/2006/06/maahanmuutto-on-mahdollisuus.html. Jonne kaivataan lisää näkemyksiä.

Pekka said...

Tosiaan, Esa Suomisen blogissa on kattava keskustelu maahanmuuttoaiheesta. Olen Esan kanssa samaa mieltä siitä, että maahanmuutto on mahdollisuus, johon meidän pitäisi tarttua.

Anonymous said...

"Nykyisellä ikärakenteella ja huoltosuhteella maamme tulevaisuusskenaario on koruton, mikäli muutosta ei saada. Toisin sanoen Suomi tarvitsee maahanmuuttajia yhtä paljon kuin jääkiekkojoukkue maalivahtia."

Ruotsissa on jo todettu, että Euroopan ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat aiheuttavat vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset.

"Tutkijat: Siirtolaispolitiikka epäonnistunut Ruotsissa

TUKHOLMA. Ryhmä ruotsalaisia siirtolaisuuden tutkijoita arvostelee kovin
sanoin Ruotsin ulkomaalaispolitiikkaa. Tutkijoiden mielestä siirtolaispolitiikka on pahoin epäonnistunut ja Ruotsia uhkaa tulevaisuudessa pakolaispolitiikan kiristyminen Tanskan tapaan.Ongelmia esiintyy ennen kaikkea Euroopan ulkopuolelta tulleiden
pakolaisten ja siirtolaisten keskuudessa. Tiettyjen ryhmien
työttömyysaste on viisinkertainen verrattuna syntyperäisiin
ruotsalaisiin, tutkijat sanovat."Sen sijaan, että saisimme työvoimasiirtolaisuudesta nettotuloja valtion
kassaan, siirtolaisuus maksaa tänään 30 miljardia kruunua (noin 3,3 miljardia euroa) vuodessa", tutkijat kirjoittavat. (Helsingin Sanomat - Ulkomaat - 23.4.2002)"


"Työvoiman lisäksi maahanmuuttajista saatava hyöty on monitahoinen: erilaiset kulttuuripohjat tuottavat uudenlaisia näkökulmia ja ajatuksia, jotka elävöittävät joskus kansalliselle tasolle jämähtäneitä Suomi-visioita."

Onpas ympäripyöreää liturgiaa. Jotain konkreettisia esimerkkejä kaivattaisiin.

Esim. monisssa afrikkalaisissa kulttuureissa uskotaan, että seksi neitsyen kanssa parantaa AIDS:n. Onko tämä nyt sitä monikulttuurisuuden tuomaa rikkautta, jota niin kovasti Suomeenkin kaivataan?

BBC:kin on uutisoinut tästä.

BBC:n mukaan perinteiset parantajat ja noitatohtorit rohkaisevat Etelä-Afrikassa raiskaamaan lapsia ja levittävät käsitystä, jonka mukaan seksi neitsyen kanssa parantaa AIDS:n.

BBC raportoi myös siitä, millaisiin tekoihin tämän kulttuurin harjoittajat ovat syyllisyneet: Kuuden miehen jengi raiskasi yhdenkuukautisen vauvan.
Kaksi miestä on syytteessä Johannesburgissa viisikuukautisen vauvan raiskauksesta, joka löydettiin veren ja kyyneleiden peittämänä.

Lähde:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1703595.stm

Pekka said...

Kiitos vastauksesta.

Ymmärrän, että maahanmuutossa on ongelmia ja ne on otettava vakavasti. Tässä on kuitenkin menossa kaksi erillistä keskustelua yhtäaikaa, jotka kyllä linkittyvät toisiinsa:

1. Keskustelu maahanmuutosta
2. Keskustelu rasismista


Rasismilla tarkoitetaan rotusyrjintää tai rotusortoa. Se on ideologia tai toiminta, jossa ihmisten ulkonäön, fyysisten piirteiden, "kansanluonteen", kielen tai kulttuurin erilaisuus oikeuttaa myös eriarvoisen kohtelun eli syrjinnän.

Vastustan siis rasismia. Tällaisella arvopohjalla on luotu myös Suomen perustuslaki. Ks. 6§ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Tuo mainitsemasi Johannesburgissa tapahtunut rikos on kammoksuttava ja luonnollisesti tuomittava. Kuitenkaan en näe, että kysymys olisi tässä mitenkään rodusta tai kulttuurista, vaan tapahtumaan on vaikuttanut monta asiaa. Yhtälailla voidaan miettiä, minkälaisiin rikoksiin ja hirmutekoihin esimerkiksi valkoihoiset ovat historian aikana syylistyneet.

Rasismikeskustelussa olennaista on ajatus yhdenvertaisuudesta. Kysymys on siis siitä, pidämmekö kaikkia ihmisiä saman arvoisina.

Mitä taas tulee maahanmuuttoon, niin Suomen tulee panostaa erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Maamme ikärakenne on sellainen, että tarvitsemme välttämättä uusia työntekijöitä. Oletko siitä asiasta eri mieltä?